SUP-Direktivet er vedtatt
EUROPEN VIL HA ENHETLIG INNFØRING

Direktivet åpner for nasjonale forbud

27. mars ble direktivet for engangsplast (SUP) vedtatt av EU-Parlamentet gjennom en avstemning der 560 stemte for, 35 var imot, mens 28 var fraværende.
Fortsatt må direktivet godkjennes av de enkelte medlemsstatene på ministernivå. Sannsynligvis vil dette foregå på Agri-Food-møtet 15. april. Etter det kan SUP-direktivet anses som formelt godkjent.

Avtalen trer i kraft 20 dager etter at det er publisert i EUs offisielle journal. Deretter har medlemslandene to år (inntil midten av 2021) på å innlemme direktivet i det nasjonale regelverket. Som medlem av EØS vil avtalen også gjelde for Norge.

ENHETLIG INNFØRING I EUROPA

Europa-Parlamentet i Brussel.

EUROPEN støtter tiltaket men ber om klargjøring

Organisasjonen EUROPEN, som Emballasjeforeningen er medlem i, støtter EUs tiltak mot avfall og marin forsøpling, samt at de øker bevisstheten om dette problemet i Europa og globalt.

EUROPEN vil be EU-kommisjonen og medlemslandene klargjøre tvetydigheter i direktivet for å sikre enhetlig implementering over hele Europa. De ber også EU om å fokusere på sammenhengen i fremtidige lover som skal regulere produksjon og bruk av emballasje, samt håndtering av emballasjeavfall i Europa.

EUROPEN beklager at SUP-Direktivet ikke gir en EU-harmonisert tilnærming, noe som er en alvorlig risiko for det indre markedet. Direktivet vil for eksempel tillate medlemsland å innføre forbud for å redusere forbruket av spesifikke bruksområder for emballasje som er dårlig definert i lovgivningen.

Nasjonale tolkninger kan føre til hindringer i det indre markedet. EUROPEN ber EU om straks å utvikle retningslinjer for implementering for de uklare områdene.

Organisasjonen ber EU-kommisjonen og medlemslandene sikre at all nasjonal, regional og lokal innføring av SUP-direktivet meldes til kommisjonen i henhold til direktivet.

Industrien trenger klart regelverk og langsiktige rammer

Industrien trenger langsiktig rammeverk

EUROPEN og deres medlemmer har lenge vært tilhengere av utvidet produsentansvar som en viktig komponent i europeisk avfallshåndtering. De ønsker derfor direktivet velkommen, men påpeker at EU må sørge for en enhetlig innføring av det.

– Når vi ser fremover er det vår kollektive prioritet å sikre så stor ensartethet som mulig ved implementering av direktivet. De legale usikkerhetene er resultatet av en fremskyndet lovgivningsprosedyre, sier Hans van Bochove i Coca-Cola Partners og styreleder i EUROPEN.

– Emballasjens verdikjede må være innovative for å bli mer bærekraftige, og dette krever store investeringer. For å gjennomføre dette trenger industrien klarhet i gjeldende regelverk og et sammenhengende, langsiktig og stabilt politisk rammeverk i EU.

– Vi foretrekker en enhetlig sirkulær økonomi i EU, framfor 28 eller 27 forskjellige.

Plastics Europe krever tiltak

Hans van Bochove er styreleder i EUROPEN, til daglig er han i Coca-Cola.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
12. des 2019Forum for fossilfri plastKulturhuset i Oslo
03. mar 2020 - 05. mar 2020HOLDBAR 2020Norges Varemesse
12. mar 2020Ordinær generalforsamlingHotel Continental
07. mai 2020 - 13. mai 2020Interpack 2020Messe Düsseldorf
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2019