77 matkontaktmaterialer undersøkt,
også papp og papir

Tilsyn og veiledning har bidratt til at virksomheter som produserer, importerer/samhandler og omsetter matkontaktmaterialer har blitt mer bevisste på hvor viktig det er å ha en god
samsvarserklæring og å ha kunnskap til å forstå innholdet i den.

 

Ågot Li har ledet tilsynsprosjektet som Mattilsynet startet i januar 2019. Foreløpige resultater ble presentert i april 2019, og 17. september 2020 ble sluttrapporten lagt frem.

– Tilsynsprosjektet ble opprettet etter input fra Emballasjeforeningen, NHO Mat og Drikke pg Emballasjekonvensjonen. Hensikten er å bidra til trygg bruk og økt kunnskap om matkontaktmaterialer, fortalte Ågot Li under presentasjonen.

46 matkontaktvirksomheter

I alt ble det gjennomført tilsyn hos 46 matkontaktvirksomheter, det vil si virksomheter som produserer, importer/samhandler og omsetter matkontaktmaterialer. Av disse var det flest som hadde plastmaterialer. Syv av virksomhetene som ble kontrollert hadde materialer av papp og papir.

– Alle virksomhetene som fikk tilsyn hadde et etablert system for sporbarhet, og sporbarheten var godt, fastslo Ågot Li.

I denne undersøkelsen kunne 91 prosent legge frem samsvarserklæring. Under tilsvarende undersøkelse i 2014, var andelen 78 prosent. Merkingen av matkontaktmaterialer var tilfredsstillende.

– To av virksomhetene tok det aktuelle produkt ut av sitt sortiment etter at vi påpekte mangler, fortalte Ågot Li.

77 matkontaktmaterialer

Samsvarserklæringer for 77 matkontaktmaterialer ble vurdert, av disse var det 64 plastmaterialer og 13 materialer i papp og papir. For syv materialer kunne det ikke legges frem samsvarserklæring. Flere av disse hadde opprinnelse i asiatiske land og ble tatt inn i Norge via EU.

– Kvaliteten på innholdet i samsvarserklæringene og virksomhetenes kunnskap for å forstå hva dette betydde, var god for cirka 60 prosent av materialene.  I cirka 40 prosent av samsvarserklæringen som ble vurdert, var ikke kvaliteten på informasjonen god nok.

– Gjennomgang av underlagsdokumentasjonen for 10 av samsvarserklæringene viste at det ikke alltid var samsvar mellom opplysningene i samsvarserklæringen og dokumentasjonen den skal bygge på, forklarte Ågot Li.

– Det var flest mangler når det gjaldt navn og beskrivelse av materialer. Da hjelper det ikke med god sporbarhet. Dette, sammen med stadig utvikling og bruk av nye materialer som ikke er like detaljregulert som plast, gjør at Mattilsynet må fortsette å føre tilsyn og gi veiledningen.

Hun gledet seg samtidig over at informasjon om migrasjon var mye bedre enn sist.

Av de undersøkte virksomhetene var det kun en som brukte emballasje med resirkulert innhold, og der var det snakk om PET-flasker som gjenvinnes i en prosess som er vurdert av EFSA. Altov emballasje i form av absorberende matter i forpakninger for ferskt kjøtt og fisk ble funnet hos flere.

Det ble ikke funnet intelligent emballasje i noen av de undersøkte emballasjene.

Tilsyn over hele landet

Importører/samhandlere, produsenter og grossister over hele landet har fått tilsyn. I Nord- og Midt-Norge har søkelyset vært på sjømat, mens øvrige landsdeler har blitt vurdert på generelt grunnlag.

Alle Mattilsynets regioner har økt sin kunnskap om matkontaktmaterialer, og de har gjennomført tilsyn ved bruk av samme metoder og tilsynsverktøy. – Dette bidrar til enhetlig og effektivt tilsyn i Norge, sa Ågot Li.

Les om resultatene midtveis 

Ågot Li har ledet tilsynet med matkontaktmaterialer

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Ring: +47 22 12 17 60
Send: post@emballasjeforeningen.no

Se også Emballasjeguiden:

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse