Hold av dagen 2. desember kl. 10-15! Da vil vi ha deg med til TINE i Oslo for å danne et skandinavisk kunnskapsmiljø for optimal og ressurseffektiv emballasjeutvikling.


Den 2. desember samles viktige aktører i emballasjeindustrien hos for å inspireres, informeres og ikke minst diskutere hvordan vi sammen kan utvikle et ledende kunnskapsmiljø for fremtidens bærekraftige emballasje.
Det vil vi gjerne gjøre sammen med deg hos Tine i Oslo.

Programmet for dagen er fortsatt under utvikling, men du kan allerede nå melde deg på ved å sende epost til kari@emballasjeforeningen.no.

Påmeldingsfristen er mandag 23. november.