Amund Aalstad engasjerer seg i økt bruk av
papirbasert emballasje

Gjør en innsats for The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Amund Aalstad engasjerer seg i økt bruk av papirbasert emballasje fra norske og svenske skoger gjennom The Bioeconomy Regions in Scandinavia. 

– Jeg kjenner primærnæringene godt, sier Amund Aalstad, som selv har litt skog på gården (Foto: Amalie Aalstad).

Ved påsketider ble Amund Aalstad engasjert av Emballasjeforeningen som ansvarlig for fokusområdet emballasje i Norge for interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia.

Han har mange års erfaring med bølgepappemballasje og kjenner også godt til brukernes ønsker som emballasjerådgiver for REMA 1000. Han innrømmer å være fersk i den nye jobben, men har en klar retning for sitt arbeid med prosjektet.

– The Bioeconomy Region startet i 2017 og har nå kommet til arbeidspakke 4, som handler om å bygge et større marked for å øke bærekraften hos små og mellomstore bedrifter.

Arbeidet er delt i tre fokusområder:

1. Bærekraftige materialer i bygg industrien
2. Fossilfrie materialer i emballasje
3. Strategi og innovasjoner fra skogen

– Emballasjeforeningen har ansvaret for fokusområdet for emballasje, opplyser Amund Aalstad.

The Bioeconomy Regions in Scandinavia omfatter Innlandet og Viken fylker i Norge og Dalarna og Värmland i Sverige. I Sverige har Paper Province ansvaret for emballasje, mens Emballasjeforeningen har den tilsvarende rollen i Norge.

Prosjektet løper frem til høsten 2022, og Emballasjeforeningen legger opp til flere seminarer der alle mulighetene med papirbasert emballasje belyses.

I 2020 arrangerte Emballasjeforeningen et seminar i forbindelse med Holdbarmessen på Lillestrøm i mars og et innkjøperwebinar i september.

Bakgrunn fra SMurfit Kappa og REMA 1000

Marna Kotte og Amund Aalstad hos REMA 1000 (akrivbilde).

Amund Aalstad var i mange år ansatt hos Smurfit Kappa, og kjenner godt til de andre norske produsentene av papp og kartong. Etter noen år hoppet han av og startet selvstendig rådgivningsselskap for emballasjebrukere. I dag er REMA 1000 hans største kunde, og rådgiveren ser frem til å dele sine erfaringer med interessenter gjennom The Bioeconomy Regions in Scandinavia (BIS).

– Det vil handle om å bygge kompetanse og sette søkelyset på fossilfri emballasje. Vi vil legge til rette for å bygge opp webinarer og fagmøter, og etter hvert seminarer med fysisk oppmøte. Mitt ansvar blir å fylle disse arrangementene med innhold.
Emballasjeforeningen har fått en del tilbakemeldinger fra innkjøpere av emballasje om at det er behov for økt kunnskap og interesse for bærekraftig emballasje.

– Det ligger store ressurser i skogene på norsk og svensk side av grensen. Det blir spennende å jobbe ned å ta i bruk disse ressursene.

Vil komme i kontakt med næringsklynger

 

Nå jobber han med å komme i kontakt med næringsklynger og bransjenettverk i de aktuelle fylkene i Norge som kan være interesserte i prosjektet. I tillegg til økt bruk av papirbasert emballasje, pågår det forskning på bruk av papirbaserte emballasjematerialer som har barriere mot fuktighet.

– Det er viktig å gjennomføre forskning og ha tilgang på testanlegg for utprøving av fremtidens fibermaterialer. Dette gjelder både råvarer og produksjon, da det er viktig at nye materialer kan kjøres i eksisterende maskiner.

Aalstad trekker frem Finland, som ikke er involvert i dette prosjektet, som et foregangsland når det gjelder verdiskaping fra skogsbaserte råvarer. Svenske aktører er også langt fremme.

– Termoforming av fiber er på vei opp, og her er Sverige i førersetet. Nabolandet har også en større andel emballasje produsert av trefiber enn vi har i Norge, blant annet ved flere kartongfabrikker. I Norge er det en tendens til å sende trevirke til foredling i Sverige.

– Vi jobber derfor med å få mer norsk skog inn i emballasjeproduksjonen. Dette gjelder ikke bare matemballasje, som har strenge krav til kvalitet, trygghet og holdbarhet, men også emballasje for byggebransjen, for eksempel.

Økt kompetanse på emballasje og miljø i offentlige innkjøp

 

Prosjektet har også til hensikt å øke kompetansen på emballasje og miljø i offentlige innkjøp, særlig rettet mot kommuner og fylkeskommunene.

– Vi skal knytte sammen aktører som har noe å levere med dem som har et behov og informere om at det er mulig å velge produkter fra Skandinavia. Vi skal fremme våre regioner, gjøre dem mer konkurransedyktige og vise frem det de har å vise.

Han ser frem til å samarbeide med Peter Edberg i Paper Province i Karlstad, som han skal koordinere arbeidet med. Han ser også frem til å bli kjent med flere aktører på norsk og svensk side av grensen.

– Vi må sørge for å formidle forskningsresultater videre til aktører som kan ta de nye løsningene i bruk.
Selv om Amund Aalstad er en erfaren emballasjemann, påpeker han på nytt at han går inn i dette prosjektet for å lære og «nøste sammen det store bildet».

– Det passer inn i min sjel. Jeg bor på Hamar, så det er i min egen interesse. Dessuten tør jeg påstå at jeg kjenner primærnæringene godt, avslutter Amund Aalstad, som selv har litt skog på gården.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Direktør i Emballasjeforeningen, Kari Bunes, sitter i styringsgruppen i Bioeconomy Regions in Scandinavia og har følgende kommentar:
– Vi er glade for å ha med oss Amund Aalstad i dette arbeidet. Han har lang erfaring fra fiberbasert industri og i tillegg har han god innsikt i emballasjens verdikjede.
– Dette prosjektet passer godt sammen med det arbeidet som allerede gjøres i Fiberfokus, hvor målet er å fremme faktabaserte budskap om fiberemballasjens betydning i en sirkulær økonomi og å bidra til kompetanseheving om fiberemballasje.

Dette er The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Interreg prosjektet The Bioeconomy Region in Scandinavia (BIS) og Emballasjeforeningen ønsker å samarbeide om aktiviteter for å få større etterspørsel etter bærekraftig emballasje, og heve kapasitet og kompetanse hos små og mellomstore virksomheter (SME) om utvikling og bruk av bærekraftig emballasje basert på tre. Oppgavene er knyttet opp mot Interreg-prosjektets Arbeidspakke 1, 3 og 4. Emballasjeforeningen vil være norsk koordinator for innsatsen fra de øvrige prosjektpartnerne i Norge og Sverige.

Les mer om prosjektet

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt

Vil du delta eller holde møter?
Ta gjerne kontakt med Emballasjeforeningen dersom du er interessert i å delta i denne typen seminarer eller å holde møter om emballasje på vegne av din bransje.
e-post: post@emballasjeforeningen.no

Amund Aalstad, Mobil: +47 95995331

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan

Annonser: