Firmabeskrivelse

Topp maskinutrustning, moderne teknologi og en høyt kvalifisert og engasjert organisasjon er basis for at Smurfit Kappa Norpapp er en ledende leverandør av bølgepappemballasje i Norge.

Som en del av Smurfit Kappa Group, som er verdensledende innen vår bransje, har vi tilgang til unik kompetanse når det gjelder:

  • Råvarer/papir
  • Produksjonstekniske spørsmål
  • Logistikk
  • Marked/kunder
  • Produktutvikling

Produktutvikling er et prioritert område i Smurfit Kappa Norpapp og våre konstruktører har løst mange krevende oppgaver. De har blitt belønnet med så vel nasjonale som internasjonale utmerkelser for sin kreativitet.

Adresseinformasjon

Postboks 519
3504 Hønefoss
Tlf: 815 20 210
www.smurfitkappa.no

Kontaktperson

Johnny Scarlett
Tlf:       + 47 32 17 22 00
Mobil: + 47 90 59 59 66
johnny.scarlett@smurfitkappa.no