Firmabeskrivelse

Inventas AS ble stiftet i 1997 og har utspring fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Virksomheten har siden oppstarten vokst organisk fra fem til 65 medarbeidere i 2013.

Inventas har beholdt sin tette forbindelse til NTNU og trekker veksler på den kompetansen som finnes i de relaterte FoU-miljøene. Virksomheten ledes etter prinsippene om trippel bunnlinje; driften skal være lønnsom, utviklende og meningsbærende.

Inventas er eid av gründerne og ansatte. Virksomheten er i dag organisert som konsern, med Inventas AS som morselskap. Morselskapets administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Den operative virksomheten skjer i seks regionale datterselskap, samt et assosiert selskap. Siste år er det etablert egne kompetansesenter for materialteknisk simulering og analyse, D-lab, og for tjenestedesign, T-lab.

Adresseinformasjon

Innherredsvegen 7
7014 Trondheim
Tlf: 73 80 25 70
www.inventas.no

Kontaktperson

Jonas Hallberg Eggen
Tlf.: + 47 73 80 25 70

jhe@inventas.no