Medlemsfordeler for bedrifter som er med i Emballasjeforeningen

 

Våre medlemmer er bedrifter som produserer, leverer eller bruker emballasje og etiketter, samt utstyrsleverandører til disse, handelsbedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og materialselskaper.

Hvilke fordeler har våre medlemmer?

Informasjon og kompetansetilbud:

 • Emballasjeforeningen tilbyr kompetanse og informasjon om emballasjens funksjon gjennom hele emballeringskjeden
 • Vi arrangerer Emballasjeskolen, Emballasjedagene, fagkurs, frokostseminarer, regionale kurs og verdikjedekurs
 • Vi sprer informasjon om emballasje gjennom nyhetsbrev, medlemsinformasjon, SMS og sosiale medier
 • Få rådgiving og veiledning om emballering
 • Vi deltar i internasjonalt samarbeid om standarder og rammebetingelser
 • Vi er med i Scandinavian Packaging Association som arranger ScanStar-prisen og WPO som står bak WorldStar-prisen

Våre mål er å:

 • samle alle interessegrupper i emballeringskjeden for å sikre optimale, ressursriktige og miljøtilpassede emballasjeløsninger
 • ivareta næringslivets emballasjemessige interesser ovenfor myndigheter, organisasjoner, samfunn, miljø og andre fora som er opptatt av emballasjespørsmål
 • sikre best mulig utvikling og kreative betingelser for riktige og optimerte emballasjeløsninger for den enkelte bedrift og norsk næringsliv.

Vi vil øke forståelsen for emballasjens rolle og funksjon gjennom å:

 • styrke næringslivets kompetanse i emballasjespørsmål
 • være pådriver for innføring og gjennomføring av emballasjeoptimering
 • være bindeleddet mellom næringsliv og offentlige myndigheter i emballasjespørsmål
 • være næringslivets kompetanseorgan innen emballasje og emballering
 • være pådriver for implementering av EUs emballasjedirektiv og emballasjestandarder i norsk næringsliv
 • arbeide aktivt for en bedre koordinering og nærmere samarbeid mellom norske emballasjemiljøer

Bli medlem

Søknadsskjema om medlemskap

Medlemskategorier og priser finner du på side 2.

Lurer du på mer? Send oss en epost, så tar vi kontakt

Du kan også fylle inn det elektroniske skjemaet under, så sender vi deg et ferdig utfylt skjema for signatur.

 • For produsenter, leverandører og brukere av emballasje gjelder emballasjerelatert omsetning/innkjøp av emballasje.
 • For produsenter, leverandører og brukere av emballasje gjelder emballasjerelatert omsetning.
 • MM slash DD slash YYYY

Annonser fra våre medlemmer