DRIKKEKARTONG

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
19588 tonn 59,9 % 32,8 % 92,7 %

DRIKKEKARTONG TIL SKOLER OG BARNEHAGER

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
737 tonn 80,6% 15,8% 96,4%

 

ENGANGS DRIKKEVARE-EMBALLASJE I PLAST

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
2102 tonn 25,6% 60,8% 86,4%

 

EMBALLASJEKARTONG

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
49.071 tonn 45,3 % 53,8 % 99,1 %

 

SAMLERAPPORT FOR PLASTEMBALLASJE (husholdning og næring

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
159.523 tonn 40,4 % 58,9 % 99,3 %

 

STANDARD PLASTEMBALLASJE NÆRINGSLIV

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
67.000 tonn 60,9 % 39 % 99,9 %

 

STANDARD PLASTEMBALLASJE HUSHOLDNING

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
92.523 tonn 25,6 % 73,3 % 98,9 %

 

EPS

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
8.643 tonn 42,2 % 57,2 % 99,5 %

 

PLASTEMBALLASJE BRUKT TIL FARLIG STOFFER

Mengde Materialgjenvinning Energiutnytting Sum
4.500 tonn 42,2 % 29,7 % 71,9 %