Interessert i flexografi? Flexoskolen er et undervisningstilbud i regi av Norsk Flexo Forum (NFF).

Skolen gir en praktisk/ teoretisk/ teknisk utdannelse og henvender seg til flexotrykkere og andre med erfaring innen flexografi. Skolens målsetning er å gi deg som elev teoretiske og praktiske kunnskaper innenfor ulike områder av flexotrykk og lære deg å se sammenhengen mellom dem.

Flexoskolen baserer seg på internatopphold med forelesninger, bedriftsbesøk, gruppearbeid og kompendier med innsendingsoppgaver. Undervisningen strekker seg over to semestre og siste elevsamling er lagt til Brobyskolan i Sunne, slik at elevene kan få praktisert sine teoretiske kunnskaper.

Det undervises i følgende fagområder:

 • Historikk og trykkmetoder
 • Utviklingene innen flexotrykk
 • Reproarbeid og trykkformer
 • Fra idé til ferdig produkt
 • Trykkfarger og løsemidler
 • Varekodemerking
 • Flerfarge rastetrykk
 • Papir, kartong og bølgepapp
 • Plastfilm og laminater
 • Løsemidler og arbeidsmiljø

NFF er et faglig forum for bedrifter og enkeltpersoner med tilknytning til eller interesse for trykkmetoden flexografi. Forumets målsetting er å arbeide for å høyne nivået generelt innen flexografi i Norge, samt å bidra til denne utviklingen gjennom informasjone og faglig opplæring. NFF ledes av et styre med 7 medlemmer, hvorav følgende tre fagområder er representert:

 • Papir og bølgepapp
 • Plastfilm og folier
 • Leverandører til flexo-trykkerier

NFF er medlem i Den norske emballasjeforening (Dne) og har felles sekretæriat med foreningen. NFF er også tilknyttet den internasjonale flexotekniske foreningen International Flexographic Technical Associaten (IFTA).

Norsk Flexo Forum tilbyr deg som medlem litteratur, medlemsinformasjon, fagkonferanser, fellesturer til messer og muligheter for å holde deg àjour med utviklingen innenfor flexografi gjennom egen publikasjonsservice. NFF ble stiftet 5. juni 1985.

Kontakt sekretær Yngve Krokann i NFF for mer informasjon på tlf: 90 09 38 33 eller gå inn på deres nettside.