Forum for sirkulær plastemballasje

Srikulær-plasteemballasje-1-600x400

Opprettet av styret i Emballasjeforeningen

Forumet ble opprettet av styret i Emballasjeforeningen, med mål om å utvikle et veikart for å øke materialgjenvinning av emballasje. Under et  arrangement på Arendalsuka i 2018 ble forumet og planene presentert for et stort publikum.

Veikartet ble overlevert til myndighetene i Arendal 2019

Veikartet som ble lansert på Arendalsuka i 2019 viste blant at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes innen 2025. Flere nye prosjekter er lansert og fordelt på forskjellige grupperinger blant medlemmene i forumet.

Alvhild Hedstein fra Bama Gruppen er leder for forumet

Forum for sirkulær plastemballasje arbeider nå med å iverksette de tiltakene som ble foreslått i veikartet fra 2019. I mai 2020 fikk forumet ny leder: Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen. Hun har tro på at målene kan nås.

Leder Alvhild Hedstein har troen

Målene fra EU og norske myndigheter er at 50 prosent av plastemballasjen skal materialgjenvinnes i 2025. Innen 203 skal all plastemballasje være mulig å gjenvinne, og 60 prosent skal være gjenvunnet eller fornybar plastemballasje. Det er også et mål om at all gjenvunnet plast skal brukes i nye produkter.

Mange spør seg om tiden er for knapp og om det er mulig å nå disse målene innen fristen. Lederen for styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje har imidlertid troen.

– Det er realistisk å oppnå EUs materialgjenvinningsmål innen 2025, men det krever stor innsats fra alle, sier hun.

– Målet mitt er først og fremst å motivere alle medlemmene til å følge opp veikartet vi forpliktet oss til i fjor sommer. I tillegg må vi sørge for en god dialog med myndighetene slik at rammebetingelsene for økt gjenvinning bedres.

Les intervju med Alvhild Hedstein

Les om lanseringen av veikartet

Veikartet ble presentert på FN-konferanse i Geneve

De nye prosjektene


  • Emballasjeforsk har fått i oppgave å utvikle alternative emballasjematerialer til jomfruelig plast i direkte kontakt med næringsmidler eller annen type anvendelse.

  • Circular Packaging Cluster (SmartPack) skal se på en mulig reduksjon av antall plastmaterialer som benyttes til emballasje. Prosjektet skal blant annet kartlegge bruk, egenskaper, bruksområder og egnethet for ulike plastmaterialer benyttet i emballasje.

  • Emballasjeforeningen skal bidra til økt kompetanse om plastemballasjens funksjoner i næringsliv, undervisningsinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Dessuten skal foreningen bidra til økt bruk av resirkulert plast.

  • Grønt Punkt Norge bidrar med Plastløftet

  • Avfall Norge og Loop skal sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge.

Last ned Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge

Deloitte_Kartlegging av verdikjeden for plastemballasje

Kantar-rapporten

Ellen Behrens overleverte veikartet til Ola Elvestuen, og begge deltok i påfølgende paneldebatt.

Forum for sirkulær plastemballasje

Aktører fra mat- og drikkeindustrien; merkevareleverandører, handelen, emballasje-produsenter/-leverandører, organisasjoner, forskningsinstitusjoner, sjømatleverandør, utstyrsleverandører, innsamlere og gjenvinningsbransjen er samlet i et felles forum for å løse utfordringene med dagens bruk av plastemballasje.

Kontakt

Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen
mobil: 95 14 49 73

Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen
mobil: 930 34 879

Følg oss gjerne på sosiale medier

DatoTittelSted
19. nov 2020Hybrid e-Emballasjedag 2020Amerikalinjen
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse