I samarbeid med Nasjonal Teknologi Plattform Food for Life og Nofima inviterer Emballasjeforeningen til Temadag emballering 2018 den 7.februar 2018 hos Nofima på Ås.

MORGENDAGENS PLASTLØSNINGER FOR MAT

  • Hva er mulighetsrommet?

Hva:       Temadag emballering 2018
Når:       7. februar 2018, 10:00 – 16:00
Hvor:     Nofima, Osloveien 1, 1433 Ås

Påmelding

Møteleder er direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen. Det er registrering og kaffe fra kl. 9.30

Program

10.00:  Velkommen og innledning ved Kari Bunes, Emballasjeforeningen og Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Del 1: Plastløsninger i den sirkulære økonomien

Forskriftsregulering på emballasje, hva innebærer det for min virksomhet v/ Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Plastemballasje vurdert i et verdikjedeperspektiv v/ Hanne Lerche Raadal, Østfoldsforskning

Lunsj 11.30 – 12.30

Del 2: Plastmaterialer til mat

Plastmaterialer/polymerer og biobaserte materialer v/Siw Bodil Fredriksen, Norner

Bruk av plastemballasje til næringsmidler v/ Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima

Emballasjeutvikling i matindustrien; hva er fokuset og hvilke behov må løses?

v/ Orkla

v/ TINE

13.50 – 14.15 Kaffepause

Del 3 Plastemballasje som oppfyller forbrukernes ønsker og behov

Hva tenker forbrukerne om matemballasje, og hvordan påvirker den matsvinnet i husholdningene? v/Nina Heidenstrøm og Marie Hebrok, SIFO

Design for gjenvinning

Digital revolusjon – betydning for emballering v/SINTEF

15.30 Oppsummering og avslutning

Meld deg på her