Todagers seminar om biopolymerer i forsyningskjeden, herunder i emballasje.

Nøkkelemner:

  • Miljøpolitikkens virkning på biopolymerindustrien
  • Merkevareeierne og dagligvarekjedenes perspektiv på biopolymerenes voksende rolle
  • Kommersialisering og markedstilgang
  • Nye prosesser og teknologier
  • Case study på biopolymerer

Arrangementet er ment for fagfolk i europeisk polymerindustri, petrokjemi, biokjemi. biobasert produktutvikling, gjenvinningsbedrifter, forskningsmiljøer og akademia, samt tilbydere av teknologi og tjenester.

Se programmet her.