Regionalt seminar i Stavanger 29. oktober.

Ifølge Knut Maroni, leder i NOK, er det potensial for emballasjeoptimering som ikke utnyttes i dag. Han mener det er behov for økt kompetanse om emballering.

Sammen med Grønt Punkt Norge inviterer Emballasjeforeningen til regionalt optimeringsseminar i Stavanger 29. oktober 2015. Hovedfokus på seminaret blir emballasjeoptimering i praksis og forskningsprosjekter som ActiBioSafe i regi av Nofima.

Her får du også eksempler på hvilke løsninger som virker.

Agenda

09:45 – 10:00 Kaffe/registrering av deltakere
10:00 – 10:30 Hva er NOK
og hva er emballasjeoptimering?
Kompetanseleder Yngve Krokann,
Emballasjeforeningen
10:30 – 11:15 Nytt fra Grønt Punkt Norge
ved kommunikasjonsleder Kari-Lill Ljøstad,
Grønt Punkt Norge
Nytt fra Emballasjeforeningen
ved direktør Kari Bunes,
Emballasjeforeningen
11:30 – 12:00 Løsninger som gir resultater
ved salgskonsulent Ole Petter Mortensen,
Peterson Packaging AS
12:00 – 13:30 Bioplast og forskningsprosjekter
relatert til emballasje
ved forskningssjef Morten Sivertsvik,
Nofima
12:30 – 13:30 Lunsj
13:30 Slutt

JA, JEG VIL MELDE MEG PÅ

Seminaret vil gi deltakerne et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med emballasjeoptimering. Hvilke regler og lover bedriften må følge for å sende sine produkter ut på markedet.

Målgruppe Målgrupper er alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling. De samme regler vil gjelder også for importører av emballasje og ferdigpakkede varer. Deltakere vil få utdelt seminarmaterial med referanse til innleggene.

Praktiske opplysninger:   
Tidspunkt: Torsdag 29. oktober kl 09.45
Sted: Radisson Blu Atlantic, Olav V’s Gate 3, Stavanger

Deltakeravgift:  
For medlemmer i Emballasjeforeningen og Grønt Punkt NOrge er seminaret gratis.