26

Når emballasjefagfolk fra hele verden samles på WPO-møter i Budapest denne uken, vil de få høre at bedre planlegging av emballasjebruken gir mer bærekraftig ressursbruk.

Sirkulær økonomi står stadig oftere på agendaen. Vi bør kanskje diskutere om produktenes bærekraft i større grad bør telle ved juryering i emballasjekonkurransen ScanStar.

 

For dem som ikke er i emballasjeverdenen til daglig, høres det nok veldig rart ut at emballasje kan være intelligent. Legger jeg til aktiv også, blir nok responsen spørrende hoderisting og et litt hyggelig, skjevt smil, før de skylder på tidsnød og haster videre.

(mer…)

Det er en langt større miljøbelastning å kaste dårlig emballert mat, enn å produsere plast til emballasje.

(mer…)