Flere av våre medlemmer sender sine ansatte på internkurs for å lære mer om spesifikke fagområder. Kurset gir dem kompetanse til å gjøre bedre valg.

Kompetanseleder Yngve Krokann har som mangeårig leder av Emballasjeskolen stor breddekompetanse. Ved bedriftsinterne kurs henter han gjerne inn spesialister som kan bidra med ekspertkompetanse på felter som for eksempel:

  • materialteknologi
  • trykkmetoder
  • etikettering
  • livsløpsanalyser
  • pakking av næringsmidler
  • og mye annet

Kontakt oss ved behov for intern kursing innenfor et gitt fag.

Vi har tilgang til et bredt nettverk av fagpersoner og kan skreddersy kurs som passer den enkelte bedrift.

Kontakt Yngve Krokann

Kompetanseleder i Emballasjeforeningen

epost
telefon