Firmabeskrivelse

Aktieselskapet Vinmonopolet er et norsk aksjeselskap eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet har nasjonalt monopol på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl. Det vil si drikkevarer med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent.

Adresseinformasjon

Dronning Eufemias gate 11
0150 Oslo
Tlf:  916 97 524
www.vinmonopolet.no

Kontaktperson

Rolf Erling Eriksen
Tlf: +47 916 97 524

rolf.erling.eriksen@vinmonopolet.no