DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Stem på din favoritt til Emballasjefagprisen 2018

Lars Brede Johansen, Kjell Olav Maldum og Stig Yngve Pedersen.

Juryen har plukket ut disse tre nominerte blant forslagene som ble sendt inn på kandidater til Emballasjefagprisen. Stem på din favoritt fram til 2. november.

De nominerte er:


Lars Brede Johansen
Utviklingssjef i Grønt Punkt Norge

Han er kunnskapsrik og har en praktisk og fornuftig tilnærming til problemstillinger rundt innsamling og gjenvinning av plastemballasje.

Hans uttalelser i media er saklige og pragmatiske i en debatt som preges av mangel på kunnskap.

 

 


Kjell Olav Maldum
Administrerende direktør i Infinitum

Han har vært aktiv i emballeringsnettverket i Norge i mange år.

Maldum har holdt mange foredrag i forskjellige fora om blant annet materialgjenvinning og optimering.

Foredragene har alltid vært preget av saklighet, grundighet og entusiasme.

 

 


Stig Yngve Pedersen
Daglig leder i Multivac Norge

Engasjert emballasjemann som har arbeidet mye med løsninger for næringsmidler.

Han er aktiv i mange emballasjefora som Emballasjeforeningen og Teknologisk Matforum.

Han har holdt foredrag og innlegg om emballasje og emballering av næringsmidler.

 

 


Avstemningen er avsluttet
Du kunne stemme på din kandidat frem til 2. november 2018. Juryen har hatt et nytt møte, og hvem som vinner Emballasjefagprisen 2018 får du se på Emballasjedagene 15. november

Emballasjefagprisen består av et diplom og kr. 10.000. Prisen deles ut under festmiddagen på Emballasjedagene på torsdagen.

Årets jury består av:
Thomas Eie, Bama
Marit Kvalvaag Pettersen, Nofima
Morten Aas, TINE

Kriteriene for Emballasjefagprisen

Emballasjefagprisen ble innstiftet av Den norske emballasjeforening og tidsskriftet Emballering i 1998.
Prisen deles ut etter følgende kriterier:

«Emballasjefagprisen er ment å øke interesse for emballasjefaget og tildeles personer som viser et spesielt engasjement og spesiell interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge.»

Det har senere blitt lagt vekt på at Emballasjefagprisen ikke skal være en ærespris til pensjonister, men at den skal gis til folk som er aktive og gjør en ekstra innsats for emballasjefaget i nåtid.

Tidligere vinnere kan ikke vinne prisen igjen, med mindre de fortsatt er svært aktive flere år etter at de vant prisen første gang.

Tidligere vinnere av Emballasjefagprisen
1998: Erik Røsrud, Norsk Resirk
1999: Ole Martin Kolbjørnsæter, Polimoon Dynopack
2000: Knut Hallan, Hallan Papp / Norsk Emballage Museum
2001: Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning
2002: Nina Iversen, Glomma Papp
2003: Birger Havre, Toro
2004: Jan Gjerde, Domstein Måløy
2005: Per Christian Olander, Emballasjeforeningen
2011: Thomas Eie, BAMA Industri
2015: Ole Jan Myhre, Norner
2016: Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima
2017: Morten Aas, TINE