DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Sirkulær økonomi til julefrokost hos oss

Hildegunn Bull Iversen i Loop tok tak i problemfokuset som emballasje ofte blir utsatt for.

Årets julefrokost hos Emballasjeforeningen var viet siste nytt fra noen av dem som jobber med å få i gang sirkulær økonomi: Handelens miljøfond, Loop og Sirkel (Syklus).

Yngve Krokann.

Overgangen fra lineær til sirkulær økonomi går ikke av seg selv. Noen må gjøre den faktiske jobben. For at man skal få de ønskede resultatene, kreves det kunnskap.  Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen formulerte det slik da han åpnet frokostseminaret:

– Kunnskap blir mer og mer viktig. Mange av dem som legger premissene, mangler denne kunnskapen.

Handelens miljøforum
Eirik Oland i Grønt Punkt Norge startet julefrokostseminaret med å fortelle om Handelens miljøforum som er under etablering. Forumet skal forvalte vederlaget på 50 øre per plastpose som  skal innkreves av produsent/importør av plastposer. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har akseptert ordningen.

Eirik Oland fortalte om opprettelsen av Handelens miljøforum

– Vi har en felles forståelse av at så lenge vi bidrar til å redusere bruken av plastbæreposer i Norge, er det greit, forklarte Eirik Oland, som er konstituert daglig leder i Handelens miljøforum.
Forumet har også fått et konstituert styre, og infrastrukturen bygges opp i disse dager. Etter planen skal forumet starte opp 1. mars 2018.

– Handelens miljøforum skal arbeide med å styrke plastgjenvinning, finansiere opprydning og støtte enkeltprosjekter. Det skal opprettes en fagkomite for hvert område, fortalte Oland.

Formidling av emballasjekunnskap er viktigere enn noen gang
Hildegunn Bull Iversen i Loop tok tak i problemfokuset som emballasje ofte blir utsatt for. – At emballasjen skal ta vare på produktet, kommer ikke godt nok fram, sa hun.

– Men noe av kritikken er berettiget. Når emballasjen ikke havner på riktig plass etter bruk, er det et problem. Rapporten fra strandryddedagen viser at 45 prosent av funnene er personlig forbruk. Av dette er 38 prosent emballasje, og 30 prosent er plast.

Loop ble startet av materialselskapene for å skape gode vaner for sortering av emballasje hos bedrifter og forbrukere. Organisasjonen har laget opplegg for barnehager og 4. klassinger for å skape gode holdninger i ung alder.
Loop har også laget filme «En verden av emballasje», som viser hvordan smartere emballasje kan være bra for miljøet og redusere avfallsmengden. Filmen kan ses på www.miljoskole.no/video.
Loop er også med på relanseringen av Norske byggeklosser som kommer i 2018.

Høy gjenvinningsgrad på glassemballasje

Gunhild Solberg i Sirkel, som er det nye navnet på Syklus.

I disse skifter Syklus navn til Sirkel, men arbeidsområdet er det samme: Å drive retur av glassemballasje i Norge. 95. 000 tonn glassemballasje samles inn i Norge hvert år, og det gir en returgrad på 93 prosent.

– Materialgjenvinning er en viktig del av den sirkulære økonomien. 100 prosent av det innsamlede glasset blir gjenvunnet, og det meste blir til ny glassemballasje. Etter at Moss Glassverk ble lagt ned, sendes returglasset ut av landet, fortalte Gunhild Solberg i Sirkel (Syklus).

Noe av glasset som samles inn, blir til byggematerialet Glasopor, som består av 20 prosent glass og resten luft. En viktig årsak til den høye innsamlingsgraden for glass, skyldes trolig at 45 prosent av husholdningene har hjemmehenting av glass- og metallemballasje.

Også Sirkel er opptatt av kommunikasjon og samarbeid i verdikjeden. – Vi har for eksempel et samarbeid med Santa Maria og Hadeland Glassverk for å vise at glassene til tacosausen gjenvinnes. Og vi har nylig laget 300 Norgesglass som skal brukes til kampanjer, forklarte Gunhild Solberg.