DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Sirkulær plastemballasje støttes av hele kjeden

Direktør Kari Bunes (midten) sammen med Christina Busk og Hans Jørgen Gulland.

Emballasjeforeningens «Faggruppe for sirkulær plastemballasje» støttes av en samlet leverandørkjede.

Et bredt spekter av produsenter, brukere og gjenvinnere av emballasje, samt forskningsinstitusjoner og organisasjoner deltok i oppstartsmøte i Faggruppe for sirkulær plastemballasje i Oslo 15. februar.

Håpet er at faggruppen skal kunne spre et mer nyansert bilde av plastemballasje og drive frem sirkulær økonomi gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling.

Bakgrunnen for opprettelsen av faggruppen er all oppmerksomhet plastemballasjen har fått på grunn av forsøpling til lands og til vanns. Myndighetene har også fokus på emballasje og plastemballasje spesielt.

Interessen for «Faggruppe for sirkulær plastemballasje» er stor og samler aktører i hele leverandørkjeden.

Mange nye tiltak

I Norge opprettes det nå et miljøfond for plastposer. I tillegg ble en ny forskrift for emballasje innført 1. januar. Den fastslår at alle som tilfører over 1.000 kg emballasje på markedet, må være tilknyttet et retursystem.

EU har nylig lansert en plaststrategi i forbindelse med revisjonen av emballasjedirektivet.

– Styret i Emballasjeforeningen tok initiativet til å samle kompetansemiljøet på oppstrømssiden for plastemballasje i en faggruppe, fortalte direktør Kari Bunes under åpningen av møtet.

– Ideen er at faggruppen skal bidra til kunnskapsutveksling og eventuelt avdekke behov for forskning, innovasjon og utvikling. Det handler om å skape de nye forretningsmulighetene som må til for å bli sirkulære.

Nyansert bilde av plastemballasje

Under en presentasjonsrunde sa flere av deltakerne at de håper at en samlet forsyningskjede kan bidra til å få frem et mer nyansert bilde av plastemballasje i befolkningen. Andre la vekt på behovet for kunnskapsutveksling.

Et viktig poeng er at emballasjens viktigste formål er beskytte produktet og dermed redusere produktsvinn. Dette budskapet må kommuniseres bedre frem til forbrukerne for at de skal forstå emballasjens rolle i livssyklussammenheng.

I Norden er det bare Norge som har en egen emballasjeforening som dekker alle materialtyper. Men Danmark har kommet lenger med en tilsvarende faggruppe for sirkulær plastemballasje.

Folk tenker forsøpling

Leder for «Forum for cirkulær plastemballage», Christina Busk, var invitert for å fortelle hvordan danskene har innrettet seg.

– Det er et sterkt politisk fokus på plast, som har et forferdelig rykte i Danmark. Politikerne tar mange beslutninger basert på følelser, både i Danmark og i resten av verden, sa hun.

Også i Danmark er det slik at folk tenker forsøpling når de tenker på plast. Det er vanskelig å kommunisere fakta, da plast er et teknisk produkt.

– Men kommunikasjon er også en mulighet. Vi har besluttet å gå mer aktivt ut som en del av løsningen, i stedet for å være i forsvarsposisjon. Vi har også inngått samarbeid om å få plasten ut av havet, selv om vi i Danmark trolig ikke er dem som kaster plast i havet.

Christina Busk fortalte om det danske forumet som blir modell for den norske faggruppen.

Gjennomfører livssyklusanalyser

Det danske forumet holder fast ved fakta og har blant annet laget livssyklusanalyser for bæreposer som viser at plast kommer bedre ut enn papir. Og selv om det danske forumet dekker all plast, velger de å kommunisere om emballasje, siden den er synlig for folk flest.

Åtte arbeidsgrupper er opprettet for å fokusere på gjenbruk, gjenvinning, design og merking av emballasje. Det skal også opprettes en kunnskapsportal basert på fakta, og emballasjens betydning for å redusere matsvinn skal belyses.

En handlingsplan er nå under utvikling. I Danmark skal det også lages en nasjonal plaststrategi basert på EUs overliggende plaststrategi.

Oppretter styringsgruppe i Norge

Etter en diskusjon ble det fort klart at en tilsvarende faggruppe er ønsket også i Norge. Det er allerede opprettet en arbeidsgruppe som nå skal sette opp en styringsgruppe basert på innspill fra de øvrige deltakerne.