DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Historien om oss

Knut Chr. Hallan med bilde av bestefaren Olaf Hallan som i 30 år ledet Norske Eskefabrikkers Landsforening - en forløper til Emballasjeforeningen.

Forløperen til Emballasjeforeningen var organisasjonen Norske Eskefabrikkers Landsforening, som også startet bladet Norske Esker som ble drevet sammen med Opplysningskontoret for pappemballasje og De norske kartongfabrikker.

På den tiden fantes det en rekke eskefabrikker rundt om i landet. Etter hvert som nye materialer som plast, glass og metall ble mer populære begynte man å se behovet for å danne en interessorganisasjon som omfavent alle materialtypene.

Den Norske Emballasjekomite ble stiftet 30 november 1955, mens Den Norske Emballasjeforening så verdens lys i 1969.

For å speile den samme utviklingen på materialsiden, skiftet bladet Norske Esker navn til Emballering og utvidet nedslagsfeltet til å omfatte alle materialslagene på omtrent samme tid.  Bladet ble solgt ut av foreningen og ble eid av flere forlag opp gjennom sin levetid.

I 2003 ble Emballering, som ble kjøpt av Skarland Press fra Vanebo forlag i 2001, slått sammen med bladet Mat & Pack, som Skarland kjøpte samme år.

I 2008 skiftet bladet navn til PackNews, som etterhvert ble en del av bladet Matindustrien og senere faset ut.

Nettstedet PackNews ble i sommer solgt til Trade Publishing Förlag AB, som utgir bladet nord emballage. Forlaget og Emballasjeforeningen har inngått en avtale om at Emballasjeforeningen leverer nyheter til Packnews.no, som gjenoppsto 14. september 2015.

Ringen er dermed på mange måter sluttet, ved at Emballasjeforeningen igjen leverer nyheter til landets eneste nyhetskanal for emballeringsnyheter.

I takt med tiden foregår all publisering på nett og i sosiale medier, samt ved utsendelse av nyhetsbrev og direkte epost.

Den nevnte utviklingen på materialsiden kan du lese mer om på Emballasje-sidene.