DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Norskutviklede aktive og intelligente emballeringsløsninger ble vist fram i Wien

Marit Kvalvåg Pettersen presenterte Keep-it i Wien.

På en kombinert konferanse/messe i regi av CostAction i Wien i slutten av november ble to norskutviklede aktive og intelligente emballeringsløsninger presentert.

COST er et kontaktformidlende og koordinerende organ med ansvar for å initiere og gjennomføre europeisk forskningssamarbeid.

COST Action FP1406, ActInPak er et kunnskapsbasert nettverk om bærekraftig, aktiv og intelligent fiberbasert emballasje. Målet er å overvinne dagens teknologiske, industrielle og sosiale begrensninger som hindrer bredere utbredelse av eksisterende og nye løsninger.

 

Fikk mulighet til å presentere aktive og intelligent emballeringsløsninger

COST i Wien november 2018
Marit Kvalvåg Pettersene presenterte Keep-it

Marit Kvalvåg Pettersen fra Nofima har vært med i dette nettverket siden starten.

Hun deltok sammen med Mounir El’Mourabit fra Vartdal Plastindustri på arrangementet i Wien i slutten av november.

– Dette året har det vært flere møter og konferanser. På den siste og avsluttende konferansen i Wien var det muligheter for industri/forskning å presentere aktive og intelligente emballeringsløsninger, forteller Marit Kvalvåg Pettersen.

Det ble sendt inn to abstrakter om to ulike aktive/intelligente løsninger som finnes på markedet i Norge i dag: CO2-emitteren fra Vartdal Plastindustri og tid/temperatur-indikatoren fra Keep-It Technologies.

Fokus på løsninger som er til nytte for industrien

Nofima har vært med på å utvikle CO2-emitteren som Vartdal Industri bruker i SuperFresh. Løsningen produseres i Sverige.

– I tillegg til at vi fikk mulighet til å vise produktene i en utstilling, ble begge abstraktene valgt ut til å bli presentert i plenum, forteller Marit. Hun var først ut med å presentere Keep-it, mens Mounir El’Mourabit i Vartdal Plastindustri  senere holdten presentasjon om CO2-emitteren – SuperFresh.

– Denne costen har vært aktiv og har i stor grad hatt fokus på å være til nytte for industrien, i tillegg til å ta for seg forskning og forskningsresultater, forteller Marit Kvalvåg Pettersen.

Informasjonsbrosjyrer kan lastes ned

Mounir El’Mourabit presenterte CO2-emitteren – SuperFresh

showrommet  kan man se bilder og forklaringer av forskjellige aktive og intelligente løsninger. Det har også blitt laget informasjonsbrosjyrer rettet mot industri/brukere som omhandler ulike sider av aktiv og intelligent emballering.

– Det er laget en brosjyre om aktiv emballering, en om Intelligent emballering, en om Lovgivning om Aktiv/intelligent emballering og en om bærekraft. Brosjyren om aktiv emballering finnes også på norsk, avslutter Marit Kvalvåg Pettersen.

Alle brosjyrene finnes på Costens hjemmeside.

http://www.actinpak.eu/leaflet/
http://www.actinpak.eu/leaflets-intelligent-packaging/