DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Norsk prosjekt kan redusere kasting av brød

Breadpack-prosjektet skal bidra til å redusere kasting av ferskt brød.

Kunnskap fra Breadpack-prosjektet kan brukes av aktører som utvikler matprodukter og emballasje til å redusere kasting av ferskt brød, ifølge en ny vitenskapelig artikkel.

Sofie Østergaard fra Cernova og Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning har skrevet en vitenskapelig artikkel basert på resultatene i Breadpack-prosjektet.

De mener at funnene i studien er viktige for aktører som jobber med utvikling av emballasje og produkter i næringsmiddelindustrien.

– For disse aktørene vil kunnskapen gjøre det mulig å iverksette effektive tiltak ovenfor ulike forbrukergrupper med mål om å minimere at ferskt brød kastes, skriver de to.

Få vitenskapelige artikler om emballering av ferskt brød

Sofie Østergaard.

Det finnes få vitenskapelige artikler som omhandler emballasje av ferskt brød. Det samme gjelder forbrukernes preferanser knyttet til emballasje og opplevelsen av kvaliteten på brødet som skal oppbevares.

Østergaard og Hanssen har i den nye artikkelen identifisert og analysert hovedårsakene til at det kastes en betydelig mengde ferskt brød i Norge hver uke.
Det primære med studien har vært å få ny kunnskap og forståelse for forbrukeratferd.

Dette er gjort ved å sammenligne to typer forbrukere:

  • De som rapporterer at de ikke kaster ferskt brød
  • De som sier at de kaster mer enn gjennomsnittet mengde ferskt brød ukentlig.
Ole Jørgen Hanssen.

«Storkasterne» er typisk unge familier med 3-4 personer i husholdningen. De kjøper brød hyppig og i relativt store mengder. De er langt dårligere til å ta vare på brødet i hjemmet, fryser sjelden ned brød og bruker i liten grad brødrister for å «friske opp» gammelt brød.

Betalingsvilje for bedre emballasje

En stor gruppe forbrukere oppfatter heller ikke at den originale emballasjen er god nok til å bevare kvaliteten på ferskt brød. De pakker derfor brødet på nytt,  enten i butikken eller hjemme.

Betalingsvilligheten for ny og bedre emballasje er ganske stor hos de som kaster mye brød. De er også positive til ny emballasje som kan bevare ferskheten av brødet bedre.

Breadpack-prosjektet har vært finansiert av BioNær-programmet i Forskningsrådet.

Les artikkelen her