DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Fagdag og ny faggruppe om plastemballasje

Morgendagens plastemballasje er i fokus på fagdag 7.februar og i en ny faggruppe som har oppstartsmøte 15. februar.

Nofima og Emballasje-foreningen inviterer til fagdag om plastemballasje for mat 7. februar 2018. 15. februar er det oppstartmøte for Faggruppe for sirkulær plast.

Seminaret passer for innkjøpere, markedsførere, emballasjeleverandører, matprodusenter og forskningsmiljø.

Verdikjedeperspektiv

Kari Bunes

Direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen vil være møteleder og innleder fagdagen sammen med Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima.
ROAF deltar for å fortelle om de moderne sorteringssystemene som nå finnes, mens Hanne Lerche Raadal i Østfoldforskning ser på plastemballasje i et verdikjedeperspektiv.

Siw Bodil Fredriksen i Norner deler sin fagkompetanse om polymerer og biobasert materialer, mens Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima tar for seg bruk av plastemballasje i matindustrien. Orkla og Tine ser på emballasjeutvikling i matindustrien og hvilke behov som må løses.

SIFO deler sin kunnskap om hva forbrukerne tenker om matemballasje, mens Mepex skal snakke om design for gjenvinning. Til slutt vil SINTEF forklare hva den digitale revolusjonen har å si for emballering.

Fullt program finner du her.
Link til påmelding

NY FAGGRUPPE SKAL UTVIKLE MORGENDAGENS PLASTEMBALLASJE
Emballasjeforeningen arrangerer oppstartsmøte for «Faggruppe for sirkulær plast» torsdag 15. februar.

Styret i Emballasjeforeningen har vedtatt å etablere en faggruppe der felles utfordringer knyttet til sirkulær plastemballasje settes på dagsordenen i en samlet verdikjede.
Emballasjeprodusenter, brukere av emballasje, FoU-institutter, leverandører av teknisk utstyr og returselskaper/avfallsaktører anses som relevante ressurser i faggruppen.

Interessen for faggruppen er stor, og rundt 20 deltakere har allerede meldt seg på til oppstartsmøtet.

Agenda på oppstartsmøtet

* Bakgrunn og innledning
* Presentasjonsrunde
* Felles utfordringer og muligheter
* Veien videre
* Eventuelt

Med deg på innen mandag 12. februar ved å sende epost til post@emballasjeforeningen.no

Retningslinjer for Emballasjeforeningens faggrupper_

Retningslinjer for møtevirksomhet i Emballasjeforeningen – Copy