DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Bioplast i fokus for merkevareeiere

Kevin Vyse i Marks & Spencer mener at innsamlingen av husholdningsplast må øke.

Ledende globale merkevarer har som mål å bruke bærekraftige emballasjematerialer. Det innebærer økt gjenbruk og bruk av bioplast.

Over 300 ledere og beslutningstakere var til stede da den europeiske bioplastorganisasjonen European Bioplastics (EUBP) arrangerte de sin 12 European Bioplastics Conference i Berlin i slutten av november. Merkevareeierne vil ha bærekraftige emballasjematerialer, og nyheter om nedbrytbar og gjenvinnbar bioplast ble presenter pog iskutert.

Teknologisk utvikling av bioplast

– Årets konferanse er et bevis på den teknologiske utviklingen og de eksepsjonelle framskrittene som gjøres i europeisk bioplastindustri, sa Francois de Bie.

– Europa er verdensledende på utvikling og kommersialisering av innovative biopolymerer, sa organisasjonens leder Francois de Bie.

– Årets konferanse er et bevis på den teknologiske utviklingen og de eksepsjonelle framskrittene som gjøres i europeisk bioplastindustri.

Det ble holdt foredrag fra myndigheter, forskningsinstitutter og konsulentbyråer, merkevareeiere, kjemisk industri, bioplastprodusenter, miljøorganisasjoner, eksperter på kompostering og gjenvinning og akademiske forskere.

Merkevareeierne vil ha bærekraftig emballasjematerialer
På den første dagen fortalte merkevareeiere om hvordan de har tatt i bruk bioplast for å gjøre produksjonen mer bærekraftig. Kevin Vyse i Marks & Spencer la vekt på at innsamlingen av plastemballasje må økes i husholdningene for å øke gjenvinningen.

Han påpekte videre at det er vanskelig å få til systemer i lukket sløyfe i et åpent samfunn.

– Derfor kan bioplast være en attraktiv løsning i en sirkulær økonomi, sa han, ifølge Food Packaging Forum.

Man må imidlertid være veldig nøye med kommunikasjonen om bioplast for å opplyse forbrukerne. Marks & Spencer har et mål om at all deres produktemballasje skal være gjenvinnbar, med en høy grad av gjenbruk.

De undersøker også mulighetene for å lage all sin emballasje av en type polymer for å maksimere bruken av resirkulert innhold. Marks & Spencer er med i Ellen Foundations New Plastic Economy Inititative, som ble presentert på Emballasjedagene av Nolwenn Foray.

Reduserte klimautslipp som mål

Sandeep Kulkarni fortalte at PepsiCo vil redusere klimautslipp fra emballasje.

Sandeep Kulkarni i PepsiCo forklarte at selskapet har som mål å redusere klimautslippene fra sin emballasje, ved å øke gjenbruk og bruk av biobaserte materialer. All emballasjen skal være gjenvinnbar, komposterbar er biologisk nedbrytbar i 2025.
PepsiCo er også med i New Plastics Economy Inititative.

Danone og Nestle Waters har inngått en allianse for å lansere en 100 prosent biobasert PET-flaske på markedet. Prosjektet er foreløpig på pilotstadiet, med mål om å gå på markedet innen 2020. En kommersiell fabrikk skal være i drift innen 2022.
Både Danone og Nestle Waters er med i New Plastics Economy Inititative.

Forskning på bioplast i flerlagsemballasje

Francoise Polat fra Danone og Jean-Fracois Briois i Nestle Waters samarbeider om 100 prosent biobaserte PET-flasker.

Unversity of Queensland i Australia og Kuraray EVAL Europe har forsket på muligheten for å bruke biobasert og biologisk nedbrytbare materialer i flerlags matemballasje. Slik emballasje har fremragende barriereegenskaper mot vann- og gassgjennomgang og er derfor foretrukket for å forlenge holdbarheten på mat og redusere matsvinnet.
Denne plasten er imidlertid vanskelig å gjenvinne, siden de forskjellige lagene består av forskjellige materialer. Derfor kan kompostering være alternativ til brenning eller deponi av denne typen emballasje.

Markedsutsikter

– Det globale bioplastmarkedet vil vokse med 20 prosent, ifølge Katrin Schwede.

De neste fem årene er det globale markedet forventet å vokse med 20 prosent. Når det gjelder biobasert, biologisk nedbrytbar plast, er PLA og PHA de fremste driverne for vekst i produksjonskapasiteten.
Innenfor ikke-nedbrytbar biobasert plast er det biobasert PE, PP og PEF som forventes størst vekst. Med en markedsandel på 60 prosent i 2017, er emballasje det største bruksområdet for bioplast. Over 50 prosent av bioplasten produseres i Asia, mens 20 prosent av produksjonskapasiteten er lokalisert i Europa.
I forbindelse med EU-kommisjonens planer om sirkulær økonomi, forventes produksjon i Europa å vokse med 25 prosent frem mot 2022.

Nedbrytbarhet er ingen magisk løsning

Ramani Narayan mener at nedbrytbar plast ikke er noen magisk løsning.

Ramani Narayan ved Michigan State University har gjennomført studier på om makro- og mikroorganismers evne til å bryte ned og fordøye plast. Han forklarte at organismene ikke kan utnytte 100 av plasten til energi, slik de kan med sukker, for eksempel
Det betyr at plasten ikke forsvinner selv om den går gjennom en marks innvoller. Plasten er snarere misfarget og ytterligere fragmentert, noe som gir enda mindre plastpartikler.

– Biologisk nedbrytning, spesielt gjennom makro-organismer, er derfor ingen magisk løsning på plastforurensning. Undersøkelser som hevder noe annet, er misvisende, problematiske og uansvarlige, sa han.
Narayan konkludert med at vi heller bør ha som mål å opprette materialsykluser i lukket sløyfe, og at biologisk nedbrytbar plast kun bør brukes som en teknologi som kan skille ut organisk avfall fra deponi for å redusere klimautslippene.

Planer om PEF-produksjon
Synvina har planer om å få opp en kommersiell fabrikk for produksjon av PEF innen 2021 og produsere i industriskala i 2025.

– PEF er en 100 prosent biobasert, fornybar og gjenvinnbarpolymer, forklarte Erol Beyati i Synvina.

– Materialet har forbedrede barrieregenskaper for oksygen og fukt. Det betyr at det kan øke holdbarheten på matvarer, sa han.

PEF er egnet til fleksibel filmemballasje og flasker. PEF til PEF-gjenvinning fungerer på samme måte som for PET, men skal ha mindre påvirkning på PET-gjenvinning enn PLA, ifølge Beyati.
Synvina har fått en midlertidig godkjenning for resirkulering av PEF i det europeiske flaskemarkedet av European Bottle Platform.