DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Slik melder du på din emballasje til ScanStar

ScanStar 2018 er en nordisk emballasjekonkurranse der vinneren har rett til å delta i WorldStar-konkurransen.
Påmeldingsfrist til ScanStar 2018 er 7. juni.

ScanStar 2018 arrangeres i år av Danmark, og fristen for å melde på emballasje er satt til 7. juni 2018.

Prisutdelingen finner sted på FoodTech-messen i Herning 13.-15. november 2018.

ScanStar er en fellesnordisk emballasjekonkurranse som arrangeres av Scandinavian Packaging Association (SPA). Konkurransen arrangeres på skift av de nordiske landene.

Danmark arrangerer i år

I år det det Teknologisk Institut, Plast og Emballage, i Danmark som arrangerer konkurransen.

Prisutdelingen finner sted på FoodTech-messen i Herning 13.-15. november 2018.

For at konkurransen ikke skal komme for tett på WorldStar-konkurransen, har arrangøren satt opp følgende frister:

Viktige datoer for ScanStar 2018:
Påmeldingsfrist:                                             07. juni
Betaling av deltakergebyr:                           15. juni
Innsendelse av emballasje til jurymøtet:   15. juni

Adresser, påmeldingsblankett og konkurranseregler finner du på www.scanstar.org

Les også: ScanStar 2017 ble delt ut i Finland

ScanStar til brettløsning fra Glomma Papp

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle emballasjeløsninger som er designet, konstruert eller fremstilt i et av de nordiske land. Emballasjeløsninger fremstilt i andre land, men som selges fra et nordisk selskap eller bestilles fra en nordisk kjøper kan også delta. Den påmeldte emballasjen skal være markedsført før påmeldingsdatoen. Den må ikke tidligere ha vært påmeldt til ScanStar-konkurransen.

Påmeldingen kan gjøres av formgiveren, konstruktøren, produsenten eller brukeren med de øvrige parters samtykke. Ethvert selskap har mulighet for å melde på et ubegrenset antall emballasjer som oppfyller konkurransereglene.

Hva innebærer en ScanStar?

Bedrifter som tildeles en ScanStar-pris får et diplom og retten til å bruke ScanStar-symbolet i sin markedsføring av den prisbelønnede emballasjen. Navnene på vinnerne publiseres internasjonalt kort tid etter juryens sluttbedømmelse.

Emballasjer som har mottatt en ScanStar, har rett til å delta i den internasjonale konkurransen WorldStar.