DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler: Økt kompetanse, nettverk, rammebetingelser.
Kari Bunes er direktør i Emballasjeforeningen.

Medlemsfordeler for bedrifter som er med i Emballasjeforeningen

 

Våre medlemmer er bedrifter som produserer, leverer eller bruker emballasje og etiketter, samt utstyrsleverandører til disse, handelsbedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og materialselskaper.

Hvilke fordeler har våre medlemmer?

Informasjon og kompetansetilbud:

 • Emballasjeforeningen tilbyr kompetanse og informasjon om emballasjens funksjon gjennom hele emballeringskjeden
 • Vi arrangerer Emballasjeskolen, Emballasjedagene, fagkurs, frokostseminarer, regionale kurs og verdikjedekurs
 • Vi sprer informasjon om emballasje gjennom nyhetsbrev, medlemsinformasjon, SMS og sosiale medier
 • Få rådgiving og veiledning om emballering
 • Vi deltar i internasjonalt samarbeid om standarder og rammebetingelser
 • Vi er med i Scandinavian Packaging Association som arranger ScanStar-prisen og WPO som står bak WorldStar-prisen

Våre mål er å:

 • samle alle interessegrupper i emballeringskjeden for å sikre optimale, ressursriktige og miljøtilpassede emballasjeløsninger
 • ivareta næringslivets emballasjemessige interesser ovenfor myndigheter, organisasjoner, samfunn, miljø og andre fora som er opptatt av emballasjespørsmål
 • sikre best mulig utvikling og kreative betingelser for riktige og optimerte emballasjeløsninger for den enkelte bedrift og norsk næringsliv.

Vi vil øke forståelsen for emballasjens rolle og funksjon gjennom å:

 • styrke næringslivets kompetanse i emballasjespørsmål
 • være pådriver for innføring og gjennomføring av emballasjeoptimering
 • være bindeleddet mellom næringsliv og offentlige myndigheter i emballasjespørsmål
 • være næringslivets kompetanseorgan innen emballasje og emballering
 • være pådriver for implementering av EUs emballasjedirektiv og emballasjestandarder i norsk næringsliv
 • arbeide aktivt for en bedre koordinering og nærmere samarbeid mellom norske emballasjemiljøer

BLI MEDLEM

Medlemskategorier 2018

Innmeldingsskjema

Elektronisk innmeldingsskjema

Priser for medlemskap finner du i Medlemskategorier. Send oss en epost dersom du vil vite mer om medlemskap i Emballasjeforeningen.