DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

SEMINARER OG FAGKURS

FROKOSTSEMINAR

Vi arrangerer frokostseminarer i våre lokaler på Skøyen der vi tar utgangspunktet i aktuelle temaer for bedrifter i vårt nettverk.

Seminarene starter med frokost og består vanligvis av tre foredragsholdere som får en halvtime hver til rådighet. Seminarene starter 0815 og er ferdige cirka 1000.

Seminarene er åpne for alle, men medlemmer i Emballasjeforeningen betaler redusert pris for deltakelse. I 2015 har vi tatt sikte på fire seminarer, og tema for hvert enkelt seminar annonseres cirke fire uker før.

Eksempler på temaer:

  • Emballasjerevolusjon i netthandel
  • Universell design
  • Økodesign
  • Optimering ved hjelp av lastbærere
  • Bioplast i emballasje
  • Samsvarserklæringer

Følg med i vår aktivitetskalender og i innboksen din for oppdatert informasjon.

Les også:

REGIONALT OPTIMERINGSSEMINAR

Sammen med Grønt Punkt Norge arrangerer Emballasjeforeningen regionale seminarer i emballasjeoptimering i regi av NOK (Næringslivets emballasjeoptimeringskomite).

De regionale optimeringsseminarene arrangeres i de største byene og har i år vært arrangert i Trondheim, Bergen og Tromsø. I august er det innovasjon- og optimeringsseminar i Oslo, og i september tar vi turen til Stavanger.

Seminarene gir deltakerne et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med emballasjeoptimering. Du får høre om hvilke lover og regler bedriften må følge for å sende sine produkter ut på markedet og om hvordan vi lykkes med innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge.

Hvem bør delta?

Målgrupper er alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling. De samme regler vil gjelder også for importører av emballasje og ferdigpakkede varer.

De regionale optimeringsseminarene er gratis for medlemmer i Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen.

Les mer om emballasjeoptimering

ANDRE SEMINARER

Vi arrangerer også halvdags fagseminarer i forbindelse med årsmøte i Emballasjeforsk og generalforsamling i Emballasjeforeningen.

Fra tid til annen arrangere vi seminarer og konferanser sammen samarbeidspartnere. I juni arrangerte vi for eksempel en konferanse om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer i samarbeid med Teknologisk Matforum.

Les referat fra seminaret her.

FAGKURS

Kurs i pakking av kjøtt
Nofima og Emballasjeforeningen arrangerte fagkurs i pakking av kjøtt hos Nofima på Ås i januar og februar 2015. Her forteller Askild Holck i Nofima om mikrobiologi

Emballasjeforeningen arrangerer hel- og halvdags fagkurs i egen regi og sammen med samarbeidspartnere.

I løpet av første halvår 2015 har vi arrangert følgende fagkurs:

  • Heldagsseminar om pakking av kjøtt i samarbeid med Nofima.

Vi arrangerer også bedriftsinterne kurs i emballasjeoptimering.

Følg med i vår kalender for fremtidige kurstilbud.