DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Kick-off for «The Bioeconomy Region»

Det er kick-off for prosjektet 14. desember på Campus Ås.

14. desember er det kick-off for «The Bioeconomy Region», der skogsbaserte råvarer skal fremmes som alternativ til dagens fossile ressurser.

Kari Bunes
Kari Bunes

– Emballasjeforeningen har et bredt nettverk av virksomheter som dette prosjektet kan være av interesse for, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Hun er på vegne av Emballasjeforeningen  med i styringsgruppen for prosjektet og deltar i flere av arbeidspakkene.

Bedre utnyttelse av jordas ressurser
– I overgangen til sirkulær økonomi må vi utnytte jordas ressurser på en bedre måte, og vi må finne alternativer til fossile ressurser.

– Skogen kan i den forbindelse være en alternativ ressurs, slik at her er det ikke bare produsenter av fiberemballasje som vil være aktuelle for deltakelse eller dra nytte av fremtidige resultater.

Det planlegges testanlegg hvor virksomheter kan kjøre pilotforsøk med ulike emballasjeløsninger.

– Gjennom Emballasjeforsk koordineres årlig et forskningsvolum på over 80 millioner kroner, og det blir spennende å se dette prosjektet i sammenheng med våre øvrige aktiviteter og kompetanser.

Prosjektleder Monika Svanberg er glad for å ha med Emballasjeforeningen i styringsgruppen.

– Emballasjeforeningen med sitt nettverk spiller en sentral rolle i utviklingen av samarbeidet mellom Norge og Sverige om å tilrettelegge for innovasjon, forretningsutvikling og industriell transformasjon innenfor skogbasert bioøkonomi, kommenterer hun.

 

Kick-off-konferanse
Prosjektet arrangerer en konferanse med fokus på skogbasert bioøkonomi, regjeringens bioøkonomistrategi, sirkulærøkonomi, tremekanisk, utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, materialer og bioenergi.

Dagens moderator er Maria Hollander, Vise Director Paper Province. Hun har ledet den strategiske forandringen og fornyelsen av klyngen, med sterkt fokus på innovasjon og utvikling innen skogsbasert bioøkonomi.

Olav Veum.
Olav Veum.

Blant foredragsholderne kan vi nevne Olav Veum, styreleder i Norsk Skogeierforbund og Gunnar Oloffson, styreleder i Statskog. Fylkeskommunene i Akershus og Hedmark er representert ved henholdsvis Lars Salvesen og Thomas Breen.

 

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region»
I «The Bioeconomy Region» ligger det unike muligheter for å utvikle og bidra til en bærekraftig grønn økonomi, der «alt vi lager av olje, kan vi også lage av tre».

Regionen dekker hele verdikjeden, og her finnes mange produksjons- og teknologiselskaper med koblinger til både olje- og skogsindustrien, banebrytende forskning, lang erfaring og bred kunnskap innenfor produksjonsteknologi, mekanikk og konstruksjon.

Dette er egenskaper som kreves for å etablere ny teknologi innenfor hele verdikjeden.

The Bioeconomy Region er et Interreg-prosjekt

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» skal løfte frem ressurser og bygge bro for små- og mellomstore bedrifter som vil ha hjelp til raskere utvikling og kommersialisering av innovasjoner.

Prosjektet vil også stimulere til ekspansjon for bransjen ved å øke markedet nasjonalt og internasjonalt.

Link til programmet for dagen

Link til påmelding

Mer informasjon om prosjektet

Hva:    Kick-off for The Bioeconomy Region
Dato:  14. desember 2017
Tid:      10:00-17:00, avsluttende middag 17-20
Sted:    Vitenparken, Campus Ås