DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

-Man har stort utbytte av Emballasjeskolen

Ruth Nilsen mener at Emballasjeskolen gir kunnskap om andre materialer og øker kontaktnettverket.

– Man lærer seg mye om mange typer materialer og knytter kontakter i ulike bransjer, sier Ruth Nilsen i Glomma Papp om Emballasjeskolen. – Kompetanse er viktig for oss.

Ruth Nilsen er markedssjef Emballasje i Glomma Papp, en bedrift som har vært med å bygge opp og benytte seg av Emballasjeskolens kompetansetilbud gjennom mange år.

Kompetanse er viktig

– Kompetanse er viktig for oss, og Emballasjeskolen er en del av kompetanseutviklingen vår, forteller Ruth Nilsen om Glomma Papp, som også i år trolig vil melde på nye elever. Årsaken er at behovet for kompetanse trolig vil øke.

– Jeg tror at kompetanse om emballasje vil bli viktigere i tiden fremover. Særlig i forbindelse med ulike plastmaterialer og ulike egenskaper, men også med tanke på gjenvinnbarhet, resirkulering og gjenbruk.

Fire samlinger i fire byer

Yngve Krokann i sitt rette ess som leder av Emballasjeskolen.

Emballasjeskolen går over 1,5 år og består av fire samlinger i fire dager i fire forskjellige norske byer.
Her får elevene basisinnføring om materialtyper, pakkemetoder, design, regelverk, pakkeutstyr, krav til matkontakt, trykking, etiketter, emballasjeoptimering og avfallsminimering, med mer.

Undervisningen skjer delvis i klasserom, men også ved bedriftsbesøk i lokale bedrifter i de forskjellige byene Emballasjeskolen holdes i. Vanligvis blir samlingene lagt til Fredrikstad, Trondheim/Bergen, Sandefjord og Oslo

Mellom samlingene får elevene oppgaver som må besvares og løses på jobb eller fritid. Nettverket rundt Emballasjeforeningen deler sin kunnskap og bidrar som lærere og sensorer ved Emballasjeskolen.

Tilbyr Emballasjeskolen til ansatte

Glomma Papp har egen opplæring for sine ansatte om papp, men syns at Emballasjeskolen er nyttig for å gi de ansatte kunnskap om andre materialer

Glomma Papp har en opplæringsstrategi for eget material, men Ruth Nilsen syns at Emballasjeskolen i stor grad dekker bedriftens behov for kompetanse om andre materialer.

Og hun syns at Glomma Papp har vært flinke til å benytte tilbudet.

– Ja, for egen del mener jeg vi er flinke. Vi tilbyr emballasjeskolen til alle som har behov for denne type kompetanse.
Jeg tror kanskje at brukere av emballasje kunne vært flinkere til å benytte seg av tilbudet, avslutter Ruth Nilsen som selv var elev på Emballasjeskolens klasse 23.

Emballasjeskolen starter opp med ny klasse 17. september 2018.

Meld deg på her

Les mer om Emballasjeskolen her

Kunnskap ligger bak de gode emballasjevalgene

EMBALLASJESKOLEN KLASSE 48

Obligatoriske elevsamlinger 2018/2019

Samling 1:  17. – 20. september 2018, Fredrikstad
Samling 2:  19. – 22. november 2018, Trondheim
Samling 3:  28 – 31. januar 2019, Sandefjord
Samling 4:  06. – 08. mai 2019, Oslo
Eksamen:   14. juni 2019, Oslo
Muntlig:      29. november 2019, Oslo