DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Hvem er din kandidat til Emballasjefagprisen 2018?

Det er mange flinke folk i vårt nettverk, men det er alltid noen som gjør en ekstra innsats for bedriften, kundene, faget og nettverket. Foreslå din kandidat til å vinne Emballasjefagprisen 2018 innen 28. september.

Dette er reglene:

 

* Maksimalt tre forslag per forslagsstiller
* Hvert av forslagene må ha en kort begrunnelse
* Hovedkriteriet for å være kandidat til prisen, er at man har utvist en spesiell innsats innenfor emballasjefaget over tid.

Frist: Fredag 28. september

Forslag sendes til per@emballasjeforeningen.no

Senere i høst vil du få anledning til å stemme over kandidatene til Emballasjefagprisen som juryen velger ut blant de innkomne forslagene. Emballasjefagprisen deles ut 15. november på Emballasjedagene 2018.

Historien om Emballasjefagprisen

Emballasjefagprisen ble innstiftet av Den norske emballasjeforening og tidsskriftet Emballering i 1998.
Prisen deles ut etter følgende kriterier:

«Emballasjefagprisen er ment å øke interesse for emballasjefaget og tildeles personer som viser et spesielt engasjement og spesiell interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge.»

Det har senere blitt lagt vekt på at Emballasjefagprisen ikke skal være en ærespris til pensjonister, men at den skal gis til folk som er aktive og gjør en ekstra innsats for emballasjefaget i nåtid.

Tidligere vinnere kan ikke vinne prisen igjen, med mindre de fortsatt er svært aktive flere år etter at de vant prisen første gang.

Tidligere vinnere:

Marit Kvalvåg Pettersen, Morten Aas og Thomas Eie har alle vunnet Emballasjefagprisen

1998: Erik Røsrud, Norsk Resirk
1999: Ole Martin Kolbjørnsæter, Polimoon Dynopack
2000: Knut Hallan, Hallan Papp / Norsk Emballage Museum
2001: Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning
2002: Nina Iversen, Glomma Papp
2003: Birger Havre, Toro
2004: Jan Gjerde, Domstein Måløy
2005: Per Christian Olander, Emballasjeforeningen
2011: Thomas Eie, BAMA Industri
2015: Ole Jan Myhre, Norner
2016: Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima
2017: Morten Aas, TINE

2018? Send inn forslag til per@emballasjeforeningen.no

Emballasjefagprisen deles ut på Emballasjedagene 2018