DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

FuturePack får 25 millioner til forskning

Trine Rørvik (t.v.) og Siw Fredriksen i Norner som leder FuturePack.

Mange snakker om sirkulær økonomi, men få gjør noe med det. Det endrer seg nå. Norner Research AS ser frem til å lede forskningsprosjektet «FuturePack».

FuturePack er et nytt, stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning. Prosjektet omfatter både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje.

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådet i BIA- programmet (Brukerstyrt Innovasjons Arena) samt bedriftene som deltar.

Etablert gjennom Emballasjeforsk
På vegne av næringslivet tok Grønt Punkt Norge initiativet til å etablere prosjektet gjennom Emballasjeforsk. Plastekspertene i Norner ble engasjert til å lede arbeidet med å utarbeide prosjektets innhold.

De har også etablert sterkt konsortium av institutter og industri som skal samarbeide om oppgavene i prosjektet.

Plast er et viktig emballasjematerial. Det skyldes blant materialets lave vekt og svært gode evne til å beskytte matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn.

Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel biobasert og gjenvunnet plast.

Dette vil bidra til både lavere CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack-prosjektet.

Samarbeidsprosjekt
Norner skal samarbeide med industrien og andre forskningsinstitutter. De andre deltakende instituttene er Nofima, Papir- og fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP.

Disse har nøkkelkompetanse på sentrale temaer i prosjektet som: Omdanning av biomasse til råstoff for plast, emballering, mat, bærekraft-analyser, polymerteknologi, resirkulering og plastbearbeiding.

Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.

Ser behov for økt gjenvinning av plast

Eirik Oland i Grønt Punkt Norge som tok initiativ til FuturePack.
Eirik Oland i Grønt Punkt Norge som tok initiativ til FuturePack.

Grønt Punkt Norge drifter blant annet innsamling og gjenvinning av plastemballasje på vegne av norsk næringsliv.

De ser et betydelig behov for å trappe opp utviklingen av ny teknologi for å øke gjenvinning av den plastemballasjen som det i dag ikke finnes gode gjenvinningsløsninger for.

– Dette krever innsats på forskning og utvikling, og vi er stolte over at dette prosjektet ble tildelt midler i BIA-programmet til forskningsrådet, sier Eirik Oland fra Grønt Punkt Norge.
CEO Tine Rørvik i Norner sier at de lengre tid har hatt et sterkt strategisk fokus på sirkulær økonomi i verdikjeden for plast. Dette gjelder både gjenbruk av plastmaterialer og riktig bruk av biobaserte materialer. Norner har samtidig bygget opp betydelig kompetanse sammen med sine kunder globalt.

– Det er fortsatt behov for mye kunnskap og forskning på nye løsninger for å løse våre globale utfordringer. «Future Pack» er et svært viktig prosjekt for å ta enda et steg i riktig retning, sier Tine Rørvik.

– Det har vært inspirerende å jobbe med utviklingen av dette prosjektet. All den positive responsen vi har mottatt fra industrien viser at aktørene setter miljø høyt på dagsorden, sier Dr. Siw Fredriksen, prosjektleder og Seniorrådgiver på Grønn Teknologi i Norner.

Les mer her:

www.norner.no
www.grontpunkt.no
www.emballasjeforsk.no