DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

NYHETER

Emballasjeforeningens høringsuttalelse ligger ute

Les vår høringsuttalelse på Miljødirektoratets nettside.

Vår høringsuttalelse om avfallsforebygging i forbindelse med den nye avfallsstrategien ligger nå ute på nettsiden til Miljødirektoratet.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til to vedlegg til den norske avfallsstrategien. Denne høringen gjelder et vedlegg som skal sørge for at avfallsstrategien dekker alle kravene som stilles til nasjonalt program for avfalls­forebygging i EUs rammedirektiv om avfall (direktiv 2008/98/EC artikkel 29).

Les Emballasjeforeningens høringsuttalelse her