DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

NYHETER

The Bioeconomy Region vil utnytte skogens ressurser

Samarbeidsprosjektet skal bidra til vekst og innovasjon på begge sider av grensen basert på råvarer fra skogen.

Emballasjeforeningen er med i styringsgruppen for Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region», som tar sikte på å utnytte skogens ressurser som alternativ til fossile råstoff.

Det ligger et stort ubrukt potensial i biologiske ressurser fra skognæringen som kan brukes på en smartere og mer effektiv måte i regionene Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Värmland og Dalarna.

Interreg-prosjekt
interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

Prosjektet, som skal imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi,  finansieres av Interreg Sverige-Norge.  Prosjektet har et totalbudsjett på 35 millioner kroner og skal pågå i tre år.

Formålet er å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige aktører kan imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi.

Den internasjonale konkurransekraften skal økes, samt gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Regionen skal bli internasjonalt kjent og profilert som en offensiv utviklingsaktør for bioøkonomi. Prosjektet vil bidra til å nå klimamål både regionalt og nasjonalt.

Samarbeid
Prosjekteierne er på norsk side Akershus fylkeskommune, mens på svensk side er det Region Värmland.

Vekstmuligheter skapes gjennom samarbeid mellom selskaper fra ulike bransjer. Det vil gis hjelp til vekstprogrammer i industrien og det vil bli nye markedsmuligheter ved et tett samarbeid med regionale myndigheter. Prosjektet vil vise veien for en bærekraftig fremtid gjennom en bioøkonomisk omstilling.

Prosjektet skal gi støtte til analyser, strategier, testsentre og vekstprogrammer. Aktørene vil få støtte gjennom å drive nettverk, og å koble sammen forskere fra ulike miljøer med næringslivet.

Prosjektet skal også støtte arbeidet med å øke innkjøpskompetansen hos offentlige aktører. Her handler det om å erstatte fossilbaserte produkter og tjenester med nye alternativ basert på biomasse fra skogen.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Bredt nettverk i Emballasjeforeningen
– Emballasjeforeningen har et bredt nettverk av virksomheter som dette prosjektet kan være av interesse for, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

– Gjennom Emballasjeforsk koordineres årlig et forskningsvolum på over 60 millioner kroner, og det blir spennende å se dette prosjektet i sammenheng med våre øvrige aktiviteter og kompetanser.

Deltakere i prosjektet
Fylkeskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland
Region Dalarna
Region Värmland
Säffle kommun
Næringsklyngen Paper Province
Kjeller Innovasjon AS
i4plastic ved SINTEF
OREEC ved Kunnskapsbyen Lillestrøm
Stiftelsen Vitenparken Campus Ås
Magnor næringshage AS
Den norske emballasjeforening
Gausdal Bruvoll SA
Tretorget AS
Pan innovasjon AS

Totalbudsjettet er 35 millioner kroner hvorav den norske delen av budsjettet er 15,5 millioner kroner, av disse er det bevilget 5,44 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge 2014-2020.

Monika Svanberg
Monika Svanberg

Kontaktperson

Monika Svanberg Avdeling næring Akershus fylkeskommune (+47) 220 55 000 monika.svanberg@afk.no