DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Emballasjefagprisen 2017 gikk til Morten Aas

Laila Horgen, Marit Kvalvåg Pettersen og Thomas Eie delte ut Emballasjefagprisen til Morten Aas.

Morten Aas, leder Emballasje og design i TINE, ble tildelt Emballasjefagprisen 2017 på Emballasjedagene i Sandefjord torsdag 2. november.

Emballasjefagprisen gis til personer med et spesielt engasjement og interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge.

Avstemning på nett
Kandidater til årets Emballasjefagpris ble foreslått av medlememmene i Emballasjeforeningen, og juryen nominerte tre kandidater blant disse.I oktober har det vært mulig å stemme på de tre kandidatenen, og en av de nominerte fikk klart flest stemmer. Juryen støttet opp om resultatet fra avstemningen.

Morten Aas har lang og allsidig emballasjeerfaring, gode emballasjekunnskaper og et godt utviklet kontaktnett.

Han har vært aktiv i det organiserte emballasjearbeidet i Norge og leder en av Norges beste emballasjemiljøer i Tine. Han er godt likt og redelig i sitt forhold til leverandører.

Morten har vært engasjert i emballasjefaget over tid og vært synlig i miljøet gjennom flere år.

Prisen er på kr 10.000,- og ble delt ut av juryen i Emballasjefagprisen 2017 på Emballasjedagene i Sandefjord 2. november.

Juryen har bestått av:

Thomas Eie, styreleder i Emballasjeforeningen og senior emballasjeutvikler i Bama Industri
Laila Horgen, fagdirektør Orkla Foods Norge
Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima

Disse var nominert til Emballasjefagprisen 2017

Historien om emballasjefagprisen
Emballasjefagprisen ble innstiftet av Den norske emballasjeforening og tidsskriftet Emballering i 1998.

Prisen deles ut etter følgende kriterier:

«Emballasjefagprisen er ment å øke interesse for emballasjefaget og tildeles personer som viser et spesielt engasjement og spesiell interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge.»

Det har senere blitt lagt vekt på at Emballasjefagprisen ikke skal være en ærespris til pensjonister, men at den skal gis til folk som er aktive og gjør en ekstra innsats for emballasjefaget i nåtid.

Tidligere vinnere kan ikke vinne prisen igjen, med mindre de fortsatt er svært aktive flere år etter at de vant prisen første gang.

Tidligere vinnere:
1998:   Erik Røsrud, Norsk Resirk
1999:   Ole Martin Kolbjørnsæter, Polimoon Dynopack
2000:   Knut Hallan, Hallan Papp / Norsk Emballage Museum
2001:   Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning
2002:   Nina Iversen, Glomma Papp
2003:   Birger Havre, Toro
2004:   Jan Gjerde, Domstein Måløy
2005:   Per Christian Olander, Emballasjeforeningen
2011:   Thomas Eie, BAMA Industri
2015:   Ole Jan Myhre, Norner
2016:   Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima

Se hvem som vant Optimeringsprisen 2017