DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

PAKKING OG MERKING

LÆR MER OM OPTIMALISERT PAKKETEKNIKK

Track_trace_line_marchesini På denne siden får du en generell innføring i pakking og merking av varer. Ønsker du mer informasjon eller kompetansetilbud på et eller flere av foreningens områder, kontakter du Emballasjeforeningen ved kompetanseansvarlig Yngve Krokann. Emballering av næringsmidler Emballasjeoptimering Seminarer om emballasjeoptimering

MERKING

DERFOR SKAL DU MERKE PRODUKTENE _610a_pallet_img_0146 Merking av produkter har mange ulike funksjoner. For forbrukerne er merkingen primært varedeklarasjon og informasjon om holdbarhet. I produksjon og distribusjon skal strekkoder være informasjonsbærer i logistikk og transport av varer. Klikk her for å lese om merkereglene for emballasje. I tillegg er mye av merkingen designet for å markedsføre produkter. Den viktigste informasjonen som skal være med er ulike former for identitetsmerking på varene. Dette ivaretar sikkerhet og sporbarhet tilbake til de ulike produksjonsleddene på veien til et ferdig produkt. F-pak, D-pak og T-pak I dag deler vi merking av produkter inn i forbrukerpakning(F-pak), detaljistpakning (D-pak) og transport (T-pak). I Norge er det klare krav til produsentene hvordan merkingen skal se ut. Det er særlig næringsmiddelbransjen og myndighetene som jobber med matsikkerhet som har gått foran her. Merking av D-pak og T-pak er også i betydelig grad styrt av logistikkhensynet til distribusjonskjedene. En svært viktig del av verdikjeden Merking og identifisering av produkter har etter hvert blitt et omfattende fagfelt. Før i tiden var merking et krav fra myndigheter som bedrifter mer eller mindre anså som et nødvendig onde. I dag har sikker merking mange funksjoner utover det sikkerhetsmessige og alle anser dette som en svært viktig del av verdikjeden for et produkt. Besparelser i logistikk og distribusjon er viktig. Markedet for merkeutstyr er omfattende og har de senere årene vært i stor utvikling. Tidligere var maskinene ofte selvstendige enheter, såkalte «stand alone»-løsninger. Nå inngår stadig mer utstyr som integrert i de øvrige produksjons- og datasystemene (ERP). I fremtiden vil dette dominere markedet. Dette skyldes forhold rundt ulike datosystemer og viktigheten av å ha en masterklokke fra overordnet system. Denne sørger for at all dato- og klokkeinformasjon til enhver tid er synkronisert. Når etikett ikke strekker til Merkemaskiner for etiketter er den dominerende teknologien i merkebransjen og brukes både på F-, D- og T-pak. På forbrukerpakker brukes det mye blekkstråle og på emballasjefolie direktetermo. Det er også kommet en del moderne laserutstyr for direktemerking på emballasje. Det er særlig på produksjonslinjer med høyt volum og rask produksjonstakt at etikett ikke strekker til. Merking er også et betydelig kostnadsspørsmål. Direktemerking koster oftest bare brøkdel av standard etikettering. For merking av T-pak brukes stort sett bare etikett. Innsamling og gjenvinning av emballasjen Alle vet at det beste for miljøet er at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger en ekstra påminnelse for å huske at emballasje skal kildesorteres. Materialselskapene for innsamling og gjenvinning av emballasje ønsker at de piktogrammene som allerede finnes på avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner også trykkes på emballasje som skal kildesorteres. På denne måten vil forbrukerne få en påminnelse og en gjenkjennelse i symbolbruken. Grønt Punkt Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt Norge har laget en nettbasert veileder hvor du finner all informasjon om piktogrammene. Klikk på lenken og følg koblingen mot den nettbaserte veilederen.