DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Emballasjeoptimering

Optimeringsprisen ble i 2016 delt ut av direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen og NOK-leder Thomas Weihe til Mounir El’Mourabit (midten), Vartdal Plast.

Emballasjeoptimering vil si å tilpasse emballasjen slik at man bruker tilstrekkelig material til at produktet er godt beskyttet, men ikke mer enn nødvendig.

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite ble etablert i 1998 for å samordne næringslivets arbeid med emballasjeoptimering og rapporterer årlig til Klima og forurensningsdirektoratet.

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK) har representanter fra: Dagligvareleverandørenes Forening, Dagligvarehandelens Miljøforum AS, Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge AS, Norske Bølgepappfabrikkers Forening, Norges Colonialgrossisters Forbund, Norsk, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk Drikkekartong Informasjon og Plastindustriforbundet.

Emballasjeforeningen har sekretariatsfunskjonen for NOK, og sammen med Grønt Punkt Norge arrangerer vi regionale optimeringsseminarer rundt om i Norge.

Her belyses betydningen av å optimere emballasje og de reglene som gjelder for alle som bringer emballasje på markedet. På seminarene vises også gode eksempler på emballasjeoptimering.

Vi arrangerer også et årlig innovasjons- og optimeringsseminar i Oslo, der årets Optimeringsrapport blir offentliggjort. I tillegg arrangerer vi bedriftsinterne fagkurs om emballasjeoptimering.

Les mer om emballasjeoptimering og NOK her.

NOK-komiteen per 20. mai 2016:
Thomas Weihe, DLF (leder)
Jens Olav Flekke, DMF
Asle Isaksen. Plastforum
Kjell Håkon Helgesen, Syklus
Bjørn Sørensen, Norsk Resy
Andreas Pihlstrøm, NHO
Egil Harstad, ASKO NORGE
Tom Bjøre, Tetra Pak Norge
Jaana Røine, Grønt Punkt Norge
Caroline Heide, NHO Mat og Drikke
Kari Bunes, Emballasjeforeningen

Sekretariatet for NOK drives av Emballasjeforeningen i samarbeid med Grønt Punkt Norge.