DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Bransjenytt

Avgift på fossil plast droppes av regjeringen

Ingen avgift på fossil plast
Statssekretær Brage Baklien sier at Finansdepartementet har kommet frem til at en avgift på fossil plast ikke vil ha noen reell, målbar effekt. .

I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ikke lagt inn noen avgift på plast laget av fossile råstoff, som Stortinget ba regjeringen utrede.

Zero har ledet an i en kampanje for å øke prisen på fossil plast, siden mange emballasjebrukere velger vekk fornybar plast på grunn av at den er vesentlig dyrere å produsere enn den tradisjonelle varianten.

Regjeringen har utredet å endre grunnavgiften på emballasje slik at prisforskjellen utlignes.

Finansdepartementet har kommet frem til at en avgift på fossil plast ikke vil ha noen reell, målbar effekt. Miljødirektoratet har heller ikke anbefalt en slik avgift.

– Biomasse er i dag bare aktuelt for plastflasker og drikkekartonger. Vi frykter at høyere avgift på fossil plast i disse produktene vil føre til mer bruk av glass og metall, og dette vet vi ikke klima- og miljøeffektene av, sier statssekretær i Finansdepartementet, Brage Baklien (Frp) til NRK.

Baklien sier at plast for en stor grad prises gjennom EUs kvotesystem.