DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

BAMA satser på bedriftsinternt kurs i optimering

Tom Egil Klaussen sier at Bama vil bli best gjennom internt kurs i optimering.

Bama har sendt 30 av sine ansatte på internkurs for å lære emballasjeoptimering. Kurset gir dem kompetanse til å gjøre gode valg og dokumentasjon på at den valgte emballasjen er optimert gjennom verdikjeden.

Av Per Øyvind Nordberg

– Det er lett å gå fra å være dårlig til å bli bra. Det er også greit å gå fra bra til bedre. Men jeg tror vi har aksept internt i bedriften til å gå fra bedre til best. Og det er det vi holder på med nå, med bedriftsinternt optimeringskurs, sier innkjøpsdirektør Tom Egil Klausen i BAMA Industri AS.

Til tross for at de har fått ros for å håndtere saken eksemplarisk, var nok ikke «purre-saken» noen hyggelig opplevelse for BAMA sommeren 2014. Ved å kunne dokumentere at emballasjen er optimert gjennom hele verdikjeden, regner de med å ha større styrke til å imøtekomme kritikk.

Optimeringskurs

Thomas Eie forteller at Bama har en drøm om å erstatte laminater med gjenvinnbar emballasje.
Thomas Eie forteller at Bama har en drøm om å erstatte laminater med gjenvinnbar emballasje.

I august 2014 kalte BAMA sammen cirka 30 ansatte med emballasjeansvar til bedriftsinternt optimeringskurs over to dager i sine lokaler på Nyland i Oslo.  Tonen var god og offensiv blant de fremmøtte, som fikk lære om optimering av Emballasjeforeningen og Østfoldforskning.

– Det er ikke ofte vi får samlet en så stor del av næringskjeden i BAMA, sa innkjøpsdirektør Tom Egil Klausen.

Han slo fast at BAMA allerede er i god gang med optimering, siden de har færre kasser enn de hadde før. Faktisk tilsvarer reduksjonen 240 000 kvadratmeter mindre papp. Men fortsatt er det 3,2 millioner esker igjen.

Kvalifiserte valg
– Standardesker kan føre til at vi frakter altfor mye luft. Vi må få aksept for å endre på dette, sier han.  Selskapet har fått bare gode tilbakemeldinger på sin nye kasse, som sparer 3500 timer ved hylleplassering i butikkene.

– Det er lett å gå fra å være dårlig til å bli bra. Det er også greit å gå fra bra til bedre. Men jeg tror vi har aksept internt i bedriften for å gå fra bedre til best. Og det er det vi holder på med nå, sa Klausen.

Det bedriftsinterne optimeringskurset skal gjøre de ansatte i stand til foreta enda mer kvalifiserte valg av emballasje og emballeringsløsninger. I tillegg til å forbedre bedriftens omdømme, er det store summer å spare på optimert emballasje.

I tillegg bidrar optimert emballasje til mindre svinn, bærekraftig utvikling og bedre miljø.

Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning har vært med å lede internkurset.
Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning har vært med å lede internkurset.

Må dokumenteres
På kursdagene hadde BAMA hentet inn hjelp fra kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen og Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning. På dag to fikk elevene faglig bistand fra Nofima og emballasjeleverandører.

– Når det gjelder emballasjeoptimering gjelder det å ligge i forkant. Det er også viktig å kunne dokumentere at emballasjen er optimert, fastslår Ole Jørgen Hanssen.

Emballasjen betyr lite når det gjelder et produkts klimapåvirkning, faktisk under 10 prosent. Innkjøpskostnaden utgjør under fem prosent av totalkostnadene.

– Men emballasjen er svært viktig når det gjelder å løse andre problemer, for eksempel svinn og vrak. Det gjelder å gå fra enhetsfokus til se på kostnadene i hele verdikjeden, sier Hanssen.

– Optimering handler i korte trekk om å unngå at produktene skades under distribusjon eller ikke kan utnyttes av forbrukeren. Man må velge løsninger som gir høy fyllingsgrad og effektiv logistikk, redusere materialbruken og ha en høy grad av materialgjenvinning, konkluderer Hanssen.

Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har jobbet med emballasjeoptimering så lenge begrepet har eksistert.
Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har jobbet med emballasjeoptimering så lenge begrepet har eksistert.

Sparer mer enn den koster
I Norge har vi fokus på emballasjeoptimering i stedet for «minimering», slik det er i resten av Europa. Forskjellen ligger i å velge den emballasjeløsningen som samlet sett gir lavest miljøpåvirkning gjennom verdikjeden, selv om det innebærer å bruke mer emballasje.

Yngve Krokann gjennomgikk både EU-direktivet 94/62/EF artikkel 9 og standardene som er utviklet for emballasje.

– Direktivet må følges, og man må også dokumentere at man gjør det. Å følge standardene er den enkleste måten å etterleve disse kravene på, sa Krokann.

Ønsker din bedrift å arrangere bedriftsintern optimeringskurs?

Kontakt Yngve Krokann på 900 93 833 eller Yngve@emballasjeforeningen.no.